เกี่ยวกับเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญประกวด Thailand Food Tourism Challenge  ค้นหา 20 สุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน ภายใต้โครงการ Locallicious: Eat Local Meet Local เพื่อสนับสนุนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว Amazing Thailand Go Local: เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ผ่านการประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นภายใต้ 55 เมืองรองทั่วไทย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง โดยใช้ “อาหารท้องถิ่น” เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป