ติดต่อเราฝ่ายประสานงานการประกวด

Thailand Food Tourism Challenge

 

คุณภาณี โทร. 089-777-3971

คุณนิกร โทร. 082-111-3223

อีเมล: LocalliciousTH@gmail.com