คำถามที่พบบ่อยQ:     สมัครและส่งผลงานได้ถึงเมื่อไร             

A:     ส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. - 9 ส.ค. 61 โดยส่งมาที่อีเมล LocalliciousTH@gmail.com

 

Q:     หลักฐานการสมัครต้องมีอะไรบ้าง

A:     หลักฐานการสมัครมี 3 ส่วน ดังนี้

         1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร

         2. รายละเอียดทริป ราคา วันและเวลาที่จัดทริปได้ พร้อมเบอร์ติดต่อบุคคล และสถานที่ในเส้นทางท่องเที่ยว

         3. ภาพถ่าย และ/หรือวิดีโอประชาสัมพันธ์ทริป ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที พร้อมคําอธิบายรีวิวทริป และคําบรรยายใต้ภาพ (ถ้ามี) โดยใช้ฟ้อนต์ Angsana New 16 ลงบนกระดาษ A4

 

Q:     คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นอย่างไร

A:     แคมเปญนี้เปิดโอกาศให้กับบุคคลทั่วไปที่ชอบกิน ชอบเที่ยว รู้แหล่งวัตถุดิบ รู้ลึกเรื่องกิน ไม่จํากัดเพศ อายุ และการศึกษา

 

Q:     ทริปที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะแบบใด

A:     เป็นทริปที่คิดขึ้นใหม่ ด้วยไอเดียแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้ชุมชนภายใต้ 55 เมืองรอง โดยเน้นเรื่องกิน 70% และเรื่องเที่ยว 30% จะเป็น One day trip หรือทริป 2 วัน 1 คืน หรือมากกว่านี้ก็ได้ และเน้นการสร้างประสบการณ์ด้านอาหารให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยได้สัมผัสวัฒนธรรมการกิน และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

 

Q:     การประกวดมีทั้งหมดกี่รอบ

A:     แคมเปญประกวด Thailand Food Tourism Challenge มีทั้งสิ้น 3 รอบ

         1. การประกวดรอบคัดเลือก ทีมที่ส่งหลักฐานเข้าประกวดครบถ้วนจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของโครงการ และเปิดให้มีการโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งคะแนนโหวตจะคิดเป็น 70 คะแนน และจะนําไปรวมกับคะแนนจากทีมงานอีก 30 คะแนน โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากทริปท่องเที่ยวที่มีคะแนนรวมสูงสุด 40 ทริปแรกให้ผ่านเข้ารอบ

         2. การประกวดรอบ 20 ทีมสุดท้าย ทีมที่เข้ารอบคัดเลือกทั้ง 40 ทีม จะต้องนําเสนอแนวคิดในการสร้างทริป พร้อมตอบคําถามจากคณะกรรมการ ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 20 ทีมแรกจะผ่านเข้ารอบสุดท้าย

         3. การประกวดสุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จะต้องทําการประชาสัมพันธ์ทริปท่องเที่ยวของตน เพื่อให้เกิดการจองทริปผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 61 และภายในงาน Thailand Food Tourism Festival ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. 61

 

Q:     เกณฑ์การพิจารณาในรอบคัดเลือกมีอะไรบ้าง

A:     เกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน Locallicious คือ ทริปต้องมีความน่าสนใจ สามารถจัดทริปได้จริง และกระจายรายได้ไปยังชุมชนได้จริง

 

Q:     เกณฑ์การพิจารณาในรอบ 20 ทีมสุดท้ายมีอะไรบ้าง

A:     เกณฑ์การพิจารณารอบ 20 ทีมสุดท้ายมีดังนี้

         1. สามารถนำทริปไปให้บริษัททัวร์ขายต่อ หรือเกิดประสบการณ์การกินใหม่ๆ ที่ทำได้จริง ทั้งยังมีราคาสมเหตุสมผล

         2. สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

         3. นําเสนอเรื่องราวได้เข้าถึงวัฒนธรรมชุมชน และมีจุดขายทางการตลาดที่น่าสนใจ

 

Q:     รางวัลสำหรับแคมเปญประกวด Thailand Food Tourism Challenge มีอะไรบ้าง

A:     ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร ดังนี้

         • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

         • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท

         • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

         • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท  รวม 17 รางวัล

         • รางวัลสุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน รับเงินรางวัลเท่ายอดขาย รวม 5 รางวัล

Q:     ยอดขายจากการขายทริปจะกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนได้อย่างไร

A:     ชุมชนในจังหวัด 55 เมืองรอง จะได้รับส่วนแบ่งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในทริปที่แต่ละทีมสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป