อิ่มตาหลับ @ สุพรรณบุรี+สระบุรี

ทริป 2 วัน 1 คืน

เรียรรู้วิถีชีวิต การปลูก/เก็บแห้ว(สมหวัง) ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่ไม่มีในท้องถิ่นอื่น พร้อมกระบวนการแปรรูปเป็นเมนูต่างๆ และตะลุยกินอาหารท้องถิ่น “ยวนต้นตาล”

รายละเอียดทริป

 “ อิ่มตาหลับ ” (ทริป 2 วัน 1 คืน)

วันที่ 1 @สมหวัง ณ วังยาง จ.สุพรรณบุรี แหล่งวัตถุดิบเฉพาะท้องถิ่น ที่นี่ที่เดียว แห้วหรือสมหวัง ณ วังยาง เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่มีเสน่ห์ การแปรรูปสินค้าจากแห้วหรือสมหวัง กินอาหารแบบท้องถิ่น สัมผัสกลิ่นอายของชาวบ้านอย่างแท้จริง (เที่ยวได้ทุกวัน แต่ทริปนี้นำเสนอในวันเสาร์)

วันที่ 2 @ยวนต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตามกินอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ ไม่มีที่ไหนแน่นอน เช่น ผัดหมี่ไท-ยวน ขนมกง ขนมเพ้อเร้อ เป็นต้น พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไท-ยวน ทั้งบ้านเรือน ของใช้ การทำอาหาร ผ้าทอ ภาษาพูด วัฒนธรรม ประเพณีที่ไม่เหมือนใคร (เที่ยวได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)

ทริปนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ  “Locallicious: Eat Local Meet Local” การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

กำหนดการเดินทาง

ทริป  : “ อิ่มตาหลับ ” (ทริป 2 วัน 1 คืน วันเสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 1 @สมหวัง ณ วังยาง จ.สุพรรณบุรี  (**วันเสาร์) ราคาต่อหัวทั้งวัน 600 บาท
08.30-09.00 น. คณะท่องเที่ยวถึงเทศบาลตำบลวังยาง 
- การต้อนรับ รับฟังเรื่องเล่าข้อมูลพื้นฐานตำบลวังยาง วิถีการทำเกษตรสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการทำนาแห้วที่มีการเพาะปลูกแห้วจีนมากที่สุดในประเทศไทย 
- ชมวิดีทัศน์การทำนาแห้ว และนำเสนอข้อมูลโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
09.00-11.00 น. เดินทางสู่ท้องทุ่งด้วยรถอีแต๋น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอดินกลิ่นทุ่ง เรียนรู้และปฏิบัติการด้วยตัวเองในการเพาะต้นกล้าพันธุ์แห้วจีน การปักดำต้นกล้าพันธุ์แห้วในแปลงนา การงมแห้ว และปอกแห้วกินด้วยตัวเอง หามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
11.00-11.45 น. พาคณะเดินทางชมความงามตามเส้นทางวิถีธรรมชาติให้ได้สัมผัสมากมาย ชมทุ่งเกษตรนาข้าว แปลงมันเทศ เข้าชมแปลงนาเผือก
11.45-13.00 น.  เดินทางไปเรียนรู้การจัดทำอาหารคาว – หวาน ที่ทำจากแห้วจีน เช่น ขนมชั้น เม็ดขนุนทับทิมกรอบ ตะโก้แห้ว และข้าวเกรียบแห้ว OTOP สี่ดาว จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ขนมจีน OTOP ห้าดาว จากบ้านวังยาง หรือจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยก็ได้
13.00-14.00 น. เดินทางไปดูพิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณและบ้านเรือนไทย
14.00-15.00 น. เข้ารับฟังการบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องการจัดทำสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในแปลงเกษตรอินทรีย์
15.00-16.00 น. เข้าเรียนรู้สวนมัลเบอรี่ บ้านสวน มุมเพลิน
16.00-17.00 น. ดูงานศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้วที่หลากหลาย เช่น แห้วอบแห้งเฟรนช์ฟรายแห้ว น้ำพริกแห้ว คุกกี้แห้ว น้ำแห้ว ชาแห้ว ไวน์แห้ว และแป้งแห้วอเนกประสงค์ ของฝากจากบ้านวังยาง
17.00 น. คณะเดินทางเข้าที่พัก (แนะนำพักที่วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี)

  • โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และการทำเกษตรตามฤดูกาล
  • การแต่งกาย : สวมใส่สบาย แต่ป้องกันแดดได้ ควรเตรียมหมวก ร่ม ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป

 

วันที่ 2 @ยวนต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (**เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น) ค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท/คน (หรือแล้วแต่การใช้จ่ายเรื่องกินของแต่ละคน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม)

06.30-07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ วังยางรีสอร์ท 
08.00-10.00 น. เดินทางสู่หอวัฒนธรรมไท-ยวน สะบุรี เพื่อเข้าชมวิถีชีวิตริมน้ำป่าสัก (ใช้เวลา 30 นาที)
11.00-13.00 น. ตะลุยกินอาหารถิ่นขึ้นชื่อ @ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00-14.00 น.  เดินทางไปเรียนรู้การทอผ้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน และเข้าสักการะ ขอพรหลวงพ่อองค์ดำ ณ วัดต้นตาล
14.00-15.00 น. เดินทางไปเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน ผัดหมี่ไท-ยวน อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ จากชาวบ้านในท้องถิ่น
15.00 น. เดินทางโดยสวัสดิภาพ

  • โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
  • การแต่งกาย : สวมใส่สบาย

ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว

ข้อมูลที่พัก

วังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนด์สปา   โรงแรมแบบโลวไรส์ ในสวนร่มรื่นริมแม่น้ำสุพรรณ บ้านเรือนที่ให้ความรู้สึก แปลกใหม่แก่ชีวิต... ศูนย์สุขภาพโปรไบโอติก มีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่ทันสมัย ให้ท่านได้เลือกอย่างเหมาะสม เพลิดเพลินกับการออกกำลังกาย ด้วยการว่ายน้ำในสระขนาดใหญ่ ลู่วิ่งออกกำลังกาย เดินบริหารในสวนเท้าเปล่า สนุกสนานกับการพายเรือคะยัค เรือแคนู หรือขี่จักรยานท่องเที่ยวในบรรยากาศพื้นบ้าน ที่อบอุ่นเป็นมิตร