Eat Green Meet Local

ทริป 1 วัน

เที่ยวธรรมชาติ กินธรรมชาติ รักษาแบบธรรมชาติ

รายละเอียดทริป

    นำคุณสัมผัสเส้นทางสมุนไพร ตั้งแต่ การปลูก การดูแล การแปรรูปและการรักษาด้วยพืชสมุนไพร พร้อมฟังบรรยาย ทดลองทำรวมถึงการรับประทาน และชิมอาหารแปลกใหม่ ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายในจังหวัดปราจีนบุรี

Highlights:
- ลิ้มรสอาหารที่ผลิตจากสมุนไพร โดยเมืองสมุนไพร
- Workshop สมุนไพรไทย เช่น ยาดม ยาหม่อง ลูกประคบ
- ชิมอาหารท้องถิ่นที่แปลกไม่ซ้ำใคร เช่น ขนมหน่อไม้ขนมเขียวมรกต ขนมคนฑีสอ บ่อบุ้ง

กำหนดการเดินทาง

07.00 น. แรกพบ ณ สถานีรถไฟฟ้าจตุจักร เดินทางโดยรถมินิบัสเช่าเหมา

10.00 น. เดินทางถึง บ้านเล่าเรื่อง ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีโดยผ่านนิทรรศกาลต่าง ๆ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันจากเมนูสมุนไพรแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ

12.30 น. บ้านดงบัง เข้าชมแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆและต้นกำเนิดของสมุนไพร และร่วมทำกิจกรรม workshop ทำลูกประคบกับทางชุมชน พร้อมนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก

14.00 น. เยี่ยมชมสวนไผ่ตง พืชขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรี ทำ workshop ขนมหน่อไม้ ขนมอร่อยหาทานยาก **หน่อไม้ธรรมชาติจะออกเฉพาะหน้าฝนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสำหรับเยี่ยมชมสวน

15.00 น. โรงพยาบาลอภัยภูเบศร เยี่ยมชม ถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์และฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล และร่วมทำ workshop ยาดม ยาหม่อง พร้อมนำกลับเป็นของที่ระลึก

15.45 น. อภัยภูเบศร เดย์สปา รับประทานอาหารว่างและพักผ่อนยืดเส้นยืดสายให้หายเหนื่อย

16.30 น. ตลาดบ้านโง้ง จุดซื้อของฝากที่ผลิตจากไม้ไผ่เช่น ฝาชี โต๊ะเล็กอาหารของฝากจากชาวบ้าน เช่น กระเฉดชะลูดน้ำ สมุนไพรไร้สารและขนมหวานหาทานยาก ขนมเขียวมรกต

19.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯอย่างปลอดภัย

ราคา
2 คน คนละ 6604 บาท
3 คน คนละ 4550 บาท
4 คน คนละ 3523 บาท
5 คน คนละ 2899 บาท
6 คน คนละ 2756 บาท
7 คน คนละ 2418 บาท
8 คน คนละ 2184 บาท
9 คน คนละ 1976 บาท
10 คน คนละ 1950 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

  • ค่ากิจกรรมตามโปรแกรม
  • ค่าอาหาร
  • ค่าวิทยากรให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ
  • ค่าเข้าชมสถานที่และค่า Workshop ตามโปรแกรม
  • ค่าประกันการเดินทาง   

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393