แบกเป้ไปอู่ทอง ส่องลาวครั่งบนฝั่งสยาม “Lao-Krang “wanderer, see Splendid Culture, spot Prosper of Locality

ทริป 2 วัน 1 คืน

ทริปเมืองรอง อู่ทองสุพรรณ ดื่มด่ำวัฒนธรรมชุมชน "ลาวครั่งบ้านโคก" ปั่นจักรยานโบราณชมท้องทุ่งนา สดชื่นโสภา เก็บผักเขียวมาเคี้ยวคู่น้ำพริก

รายละเอียดทริป

ทริปเมืองรอง อู่ทองสุพรรณ ดื่มด่ำวัฒนธรรมชุมชน “ลาวครั่งบ้านโคก”

    สัมผัสวิถีชีวิตลาวครั่งอันเป็นเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ปั่นจักรยานโบราณ ชมท้องนา วิถีชีวิตชุมชน พร้อมเข้าครัวทำอาหารกับแม่ๆทดลองทำขนมประจำท้องถิ่น และเพลินเพลิดไปกับกิจกรรมต่างๆในชุมชน
 

highlight:

o สัมผัสเสน่ห์ชุมชน “ลาวครั่งบ้านโคก”
o ปั่นจักรยานโบราณ ชมท้องนา วิถีชีวิตชุมชน เก็บผักและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น
o ร่วมเข้าครัวตำน้ำพริกฯ ผัดผัก แกงลาวผักรวม ปลาทอด
o ลองทำ/ชิม ขนมหวานประจำถิ่น “ขนมตาวัวตาควาย”
o ร่วมร้อยลูกปัดโบราณสมัยทวารวดี
o พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ลาวครั่ง  
o เที่ยววัดเก่าแก่อายุเป็นพันปี สวยงาม อิ่มบุญ สดชื่น
o เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

09.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ

11.00 น. เดินทางถึงชุมชนลาวครั่งบ้านโคก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิมน้ำสมุนไพร ณ ครัวผู้ใหญ่เงาะ

11.30 น. รับประทานมื้อเที่ยง เมนูท้องถิ่น ณ ครัวผู้ใหญ่เงาะ

13.00 น. ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตลาวครั่งจากชาวบ้าน ชมศิลปะการแสดง ร่วมร้อยลูกปัดโบราณทวารดีชม/ลองเครื่องแต่งกายพื้นบ้านลาวครั่ง และร่วมทำ/ชิมขนมพื้นบ้าน “ตาวัวตาควาย”

16.00 น. ปั่นจักรยานโบราณเที่ยวชมหมู่บ้าน สักการะหอเจ้านาย ปั่นดูท้องนาเขียวขจีสดชื่น (อาจเก็บผักสดมาทำอาหารระหว่างทาง)

17.30 น. ปรุงอาหารพื้นบ้านลาวครั่ง/ เดินเที่ยวตลาดนัดชุมชน(หากเป็นเย็นวันศุกร์, เสาร์)

18.30 น. รับประทานมื้อเย็น อาหารพื้นบ้านลาวครั่ง

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.30 น. ปั่นจักรยานไปรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในชุมชนทำบุญใส่บาตร สัมผัสอัธยาศัยไมตรีชาวบ้าน

09.00 น. เดินทางไปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

10.30 น. เดินทางไปวัดเขาดีสลัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางไปวัดเขาทำเทียม(พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก)

14.30 น. แวะเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

15.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

ราคา
4-5 คน คนละ 4600 บาท
6-7 คน คนละ 3570 บาท
8-9 คน คนละ 3110 บาท
10 คน คนละ 2875 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

  • ค่าวิทยากร
  • ค่าไกด์
  • ค่ากิจกรรม
  • ค่าอาหารจำนวน 4 มื้อ
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเหมารถตู้ไป-กลับ

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393