ผจญภัยตามล่า อาหารสุดว้าว เมืองสุรินทร์

ทริป 2 วัน 1 คืน

ผจญภัยตามล่า อาหารสุดว้าว เมืองสุรินทร์ ของดีขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์ ระดับโลกที่ใครๆรู้จักกันดีนั้น ไม่ใช่แค่ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ และหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่สุรินทร์เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมเก่าแก่ ตั้งแต่โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งถ้าใครได้ลิ้มลองรสชาติอาหารแล้วคุณจะหลงรักเมืองสุรินทร์อย่างแน่นอน #สุรินทร์ เมืองต้องเที่ยวสักครั้งแล้วคุณจะรู้

รายละเอียดทริป

    ได้สัมผัสของดีจังหวัดสุรินทร์ 3 อย่าง ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และช้าง พร้อมรับประทานอาหารพื้นบ้านจากฝีมือของชาวบ้านในแต่ละชุมชน
รวมถึงการออกไปหาวัตถุดิบเพื่อนำมาทำอาหารในแต่ละมื้อ ทริปที่จะทำให้รู้จักสุรินทร์ยิ่งขึ้นไป

Highlights:

 • ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านที่หลากหลายจากวัตถุดิบท้องถิ่น
 • ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
 • ย้อมผ้าไหม,ทอผ้าไหม,สาวเส้นไหม
 • เคาะระฆัง 1080 ใบ
 • ทำขนมโชค
 • ดำนา
 • เก็บไข่ไก่
 • พายเรือคายักชมการหาปลาแบบชาวประมงพื้นบ้าน
 • เดินป่าและอาบน้ำให้ช้าง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

08.00 - 09.00 รับประทานอาหารเช้า

09.00 เดินทางไปยังศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ เรียนรู้วิธีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหมมาทำเส้นไหม

11.00 เดินทางไปยังชุมชนทอผ้า ตำบลสวาย จ.สุรินทร์ ไหว้พระดินปั้นพันปี ลองทำทำขนมโชคหรือขนมดอกบัว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 เรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมสีธรรมชาติ ทำการย้อมไหมสีธรรมชาติ ทอผ้า ชมผ้าไหมระดับนกยูงทอง

15.00 เดินขึ้นเขาสวาย ตีระฆัง 1080 ใบ ไหว้พระพุทธสุรินทรมงคล

16.00 เดินทางไปยัง ซแรย์อทิตยา เรียนรู้การทำนาจากโรงเรียน ชาวนา เก็บไข่ไก่

19.00 รับประทานอาหารเย็น ชมการประกอบอาหารจากเชฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.00 ตักบาตร และรับประทานรับประทานอาหารเช้า

08.00 เดินทางไปยังเมืองลีง

09.00 สักการะปู่เชียงสง เรียนรู้เรื่องของพันธุ์ข้าวและประโยชน์ของข้าวพื้นเมือง ชิมไรซ์ไวน์และน้ำนมข้าว แซตอม ออแกนิกฟาร์ม

10.00 พายเรือคายัก ชมประมงพื้นบ้านที่ลำน้ำชี

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่ค่ายจิระนนท์

13.00 เดินทางไปยังคชอาณาจักร

14.00 เดินป่าลงอาบน้ำให้ช้างแม่น้ำลำชี

16.00 เดินทางกลับ

ราคา
2-3 คน คนละ 6790 บาท
4-5 คน คนละ 5640 บาท
6-9 คน คนละ 5180 บาท
10 คน คนละ 4945 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่ารถโดยสาร
 • กิจกรรมตามกำหนดการ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันการเดินทาง    

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393