นั่งเรือ ชมลิง กินหอย ณ บ้านคลองโคน

ทริป 1 วัน

เป็นการเที่ยวแบบผจญภัย+เชิงอนุรักษ์ ที่ได้ชมชุมชนบ้านคลองโคน และสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่น ถีบกระดานเลนหายหอยแครงลุยโคลนกันสนุกสุดมัน ทานของสดอาหารทะเล ชมฟาร์มหอยนางรมที่น่าตื่นเต้น

กำหนดการเดินทาง

One Day Trip

นั่งเรือ ชมลิง กินหอย ณ บ้านคลองโคน

2-4 กันยายน 2561

กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม

06.00 น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

06.30 น.            ล้อหมุนมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม

07.00 น.            รับประทานอาหาร Set box  บนรถ

08.00 น.            นำคณะเดินทางถึง บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ให้คณะเปลี่ยนเป็นชุดลำลอง และทำภารกิจส่วนตัว

09.00 น.            ฟังคำอธิบายโปรแกรม และกิจกรรมต่างๆจากวิทยากรของทางรีสอร์ทก่อนจะลงเรือ

09.20 น.            นำคณะลงเรือ (เรือมีหลังคากันแดด) แจกเสื้อชูชีพและน้ำดื่ม ล่องเรือชมป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง

  •  ดูลิงแสม
  •  ปลูกต้นโกงกาง (มีต้นกล้าให้ท่านละ 2 ต้น)
  • นำคณะถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง

12.00 น.            แวะรับประทานอาหารกลางวันที่กระเตงกลางทะเล พร้อมนำหอยที่เก็บมาลวกและทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดทานกันสดๆร้อนๆบนกระเตง

13.00 น.            นำคณะพายเรือคายัค เล่นน้ำทะเล และงมหอยแครงหน้ากระเตง

14.30 น.            นำคณะเดินทางกลับรีสอร์ท ทำภารกิจส่วนตัว รับเฉาก๊วยเย็นๆ และขนม

15.00 น.            ซื้อของฝากของจังหวัดสมุทรสงคราม

15.30 น.            นำคณะเดินทางกลับภูมิลำเนา

17.00 น.            ถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจแบบไม่รู้ลืม