เที่ยวธรรมชาติแนวเก๋ ชุบชีวิตทะเลโคลน คลองช่องสมุทรสงคราม

ทริป 2 วัน 1 คืน

เที่ยวธรรมชาติแนวเก๋ ชุบชีวิตคลองโคลน คลองช่องสมุทรสงคราม เที่ยวสมุทรสงคราม ชมความงามวิถีไทย กินปูไข่ หอยแคลง หอยนางรม ชมฟาร์มหอย อาหารอร่อยหลากหลายเมนูน่าชิม อิ่มท้อง พักผ่อนนอนโฮมสเตย์ริมคลองโคลน

กำหนดการเดินทาง

2 วัน 1 คืน (สมุทรสงคราม)

วันที่ 1

     08.00         :         พร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต (ลานน้ำพุ)

     08.30         :         เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แม่กลอง จ. สมุทรสงคราม

     10.30         :         ถึงตลาดแม่กลอง ตลาดร่มหุบ เดินชมและซื้อของที่ตลาดจากนั้นนั่งรถ

                                 ไปท่าเรือคลองช่อง

     11.30         :        ขึ้นเรือไปยังที่พักโฮมสเตย์ “เรือนริมเล”

     12.00         :        รับประทานอาหารกลางวัน ที่ทางโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้ มีอาหาร             

                                 หลากหลายเมนูน่ารับประทาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

     14.00         :         ขึ้นเรือไปทำกิจกรรมเก็บหอยแครง ปลูกป่าชายเลน ศึกษาการเลี้ยงหอย                   

                                 นางรม สนุกสนานกับการเก็บหอย เล่นโคลนและกินหอยนางรมแบบสดๆ

     16.00         :         นั่งเรือกลับสู่ที่พัก อาบน้ำและทำภารกิจส่วนตัว

     17.00         :         ชมวิธีการทำอาหารของชาวคลองโคลน

     18.00         :         รับประทานอาหารมื้อเย็น เป็นอาหารที่ทางโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้

                                  มีอาหารพื้นบ้านของชาวคลองโคลน มีปลาทู น้ำพริกกะปิ กุ้ง หอย

                                  ปูเนื้อ และอีกมากมายหลากหลายเมนูน่ารับประทาน

 

 

 

 

 

วันที่ 2

     07.30         :           รับประทานอาหารเช้า ทางโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้และชมบรรยากาศริม                 

                                    คลองในยามเช้า

     09.00         :           เก็บของพร้อมออกเดินทางไปยังตลาดน้ำอัมพวา

     11.00         :           ถึงตลาดน้ำอัมพวา เดินชมวิถีของชาวอัมพวา เดินชิม ชม ช็อป ซื้อของขาย                   

                                   ของกินและของฝากมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ มีทั้งอาหารไทย ขนม

                                  ไทย ขนมหวาน ก๋วยเตี๋ยวเรือ อาหารทะเล และอีกมากมาย

     15.00         :           พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

     17.00         :           ถึง กรุงเทพ หน้ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยสวัสดิภาพ