กิน ริม อ่าง

ทริป 2 วัน 1 คืน

เป็นทริปใช้ชีวิตแบบย้อนยุคเก่า ใช้โคมไฟตะเกียง คบเพลิง กินอาหารบนบ้าน แพริมน้ำ ซบบรรยากาศสบาย ณ อ่างเลิ้มน้ำหุบเขาวง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

07.00 น. ถึงสถานีขนส่ง

07.30น.  ออกเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี

09.00น.  ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเดินดง จังหวัดสุพรรณบุรี

09.40น.  ขึ้นรถโดยสารและออกเดินทางไปยังตลาดเก่าศรีประจันต์

10.30น.  ถึงตลาดเก่าศรีประจันต์

12.30น.  ขึ้นรถโดยสารและออกเดินทางไปยังร้านสวนอาหารตอไม้

13.00น.  ถึงร้านสวนอาหารตอไม้และรับประทานอาหารที่นี่

14.30น.  ขึ้นรถโดยสารและออกเดินทางไปยังบ่อตกกุ้งคูเมือง & Restaurant

16.30น.  ขึ้นรถโดยสารและออกเดิยทางไปยัง แพริมน้ำที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

17.30น.  ถึงแพริมน้ำที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงและเข้าที่พัก

 

วันที่ 2

เวลาเดินทาง         

09.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงไปยังหาดทรายท้ายเขื่อน เขื่อนกระเสียว

10.00 น. ถึงหาดทรายท้ายเขื่อน เขื่อนกระเสียว

12.00 น. ขึ้นรถโดยสารไปยัง ร้านอาหารแพเขื่อนลุงโต

13.30 น. ขึ้นรถโดยสารและออกเดินทางไปยังตลาดสามชุก

16.00 น. ขึ้นรถโดยสารและออกเดินทางไปยัง ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่

17.00 น. ขึ้นรถโดยสารและออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ