แซ่บคั่ก ริมของ

ทริป 1 วัน

เป็นทริปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยจะมีกิจกรรมทำในชุมชน เช่น การทำสบู่ การทำอาหารพื้นบ้านที่หาได้ตามฤดูกาลนั้นๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการหาวัตถุดิบมาประกอบอาหาร

รายละเอียดทริป

    เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน CBT สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่า ดื่มด่ำธรรมชาติ จิบน้ำโขงผ่านชาใบยาหม่อง เปิดประสบการณ์หาวัตถุดิบตามฤดูกาล
ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นดินแดนสองฝั่งโขง

Highlights:

 • การทำสบู่ลูกหว้าน้ำ
 • การทำขนมข้าวโพด
 • บายศรีสู่ขวัญ
 • ชาใบยาหม่อง

กำหนดการเดินทาง

09.00 น. นัดพบ ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

09.10 น. เดินทางไปยังวัดหลวง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ

09.20 น. เดินทางถึง วัดหลวง สักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

11.20 น. เดินทางถึง บ้านลาดเจริญ ชุมชนชนบทชายแดนติดกับแม่น้ำโขงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบคนชายแดนลาว

11.40 น. ชม หาดทรายสูง เป็นหาดทรายน้ำจืด (น้ำโขง) ตั้งอยู่บนโค้งลำน้ำโขงที่มีการสะสมของตะกอนทราย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ เถียงนาน้อย ขันโตกเต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่น

13.00 น. เรียนรู้ฐานกิจกรรมการทำขนมข้าวโพด

13.30 น. เรียนรู้ฐานกิจกรรมการทำสบู่ลูกหว้าน้ำ

14.00 น. กิจกรรมหาวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมประกอบอาหารในตอนเย็น

15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศท้องทุ่งนา ชมวิวแม่น้ำโขง พร้อมจิบน้ำโขงผ่านชาใบยาหม่อง

16.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาริมโขง

18.20 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

20.00 น. เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ


*หมายเหตุ* วัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นอยู่กับธรรมชาติและฤดูกาล โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคำนึงผลประโยชน์ร่วมกัน หาดทรายสูง สามารถเที่ยวได้เฉพาะ ธันวาคม-พฤษภาคม

ราคา
10 คน  คนละ 1950 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

 • ค่ารถตู้ 2 วัน
 • ค่าน้ำมัน 2 วัน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าอาหารว่าง
 • ค่าฐานกิจกรรมขนมข้าวโพด
 • ค่าฐานกิจกรรมสบู่ลูกหว้าน้ำ
 • ค่าบายศรี
 • ค่าสไบ
 • ค่าไกด์
 • ค่าประกัน

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393