บุกสิงห์ สนั่นทุ่ง

ทริป 2 วัน 1 คืน

บุกสิงห์ สนั่นทุ่ง ทริป 2วัน 1 คืน ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ใช้วิถีชีวิตแบบ slow life โดยมีกิจกรรมต่างๆทั้งดำนา พายเรือ เก็บดอกบัว ดักกุ้ง ทำไข่เค็มใบเตย แล้วออกไปตามล่าหาวัตถุดิบจากท้องนามาใช้ในการประกอบอาหารและปิดท้ายวันแรกด้วยการทำขนมช่อม่วง ขนมจีบนก และต่อมาในวันที่สองเราก็จะไปตลาดเช้า ชิมอาหารท้องถิ่น เรียนรู้อัตลักษณ์ด้านอาหารของชาวไทยลาวแง้ว และชิมขนมเปี๊ยะขนมขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี

กำหนดการเดินทาง

วันแรก วันที่ 20 ตุลาคม 2561

05.00 น.     ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า มุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี

07.30 น.     เดินทางถึงจังหวัดสิงห์บุรี มุ่งหน้าสู่ “อู่ข้าวโฮมเสตย์”

08.00 น.     เดินทางถึงอู่ข้าวโฮมสเตย์  นำเอาสัมภาระมาเก็บและจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ไร่แสนสมบูรณ์

08.30 น.     ออกเดินทางสู่ไร่แสนสมบูรณ์

09.00 น.     เดินทางถึง “ไร่แสนสมบูรณ์”  ชมบรรยากาศ  ดื่มด่ำธรรมชาติ  วิถีชีวิตแบบ Slow Life ที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ การทำเกษตรแบบ
                  ผสมผสาน แล้วเริ่มทำกิจกรรมแรก โดยเริ่มจากการดำนา และพายเรือเก็บดอกบัว

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.     เริ่มทำกิจกรรมดักกุ้ง ในระหว่างนั้นจึงเริ่มทำ “ไข่เค็มใบเตย”

15.30 น.     หาวัตถุดิบได้แล้วจึงรวมตัวกันเพื่อเริ่มทำอาหารมื้อเย็น

17.00 น.     เริ่มเรียนรู้การทำขนมช่อม่วงและขนมจีบนก

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (เมี่ยงกลีบบัว+ไข่เจียวเกสรบัวและไข่เจียวอัญชัน+กุ้งฝอยชุบแป้งทอด+ปลาทอด+แกงส้มดอกแค
                  +ขนมช่อม่วง+ขนมจีบนก)

19.30 น.     เดินทางกลับอู่ข้าวโฮมสเตย์

วันที่สอง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

06.00 น.     ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัวให้เรียบร้อย

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่อู่ข้าวโฮมสเตย์

08.00 น.     ออกไปเยี่ยมชมท้องที่โดยการปั่นจักรยานจากโฮมสเตย์ไปตลาดเช้า

10.30 น.     เดินทางไปถึง “ชุมชนไทยลาวแง้ว” เดินชมบรรยากาศ  เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา  ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น                          อาหาร และศิลปวัฒนธรรมกับวิทยากรท้องถิ่น

11.30 น.     เริ่มทำอาหารมื้อเที่ยงร่วมกับคนในชุมชน

12.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (ต้มส้มฟัก+ลาบมะเขือ+ผักสด+ปลาส้ม+ผัดหมี่+ข้าวเหนียวย่าง)

13.15 น.     ออกจากชุมชนไทยลาวแง้ว มุ่งหน้าสู่ร้านขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี         จังหวัดสิงห์บุรี

13.45 น.    เดินทางถึง “ร้านขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง (ฮง)” เลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง(ฮง) มีรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง
                  มีไส้ให้เลือกหลากหลาย เป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของ            จังหวัดสิงห์บุรี

14.30 น.     เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

16.30 น.     ถึงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานครวิทยาเขตร่มเกล้า โดยสวัสดิภาพ