ตราดสไตล์ 2018

ทริป 2 วัน 1 คืน

เป็นทริป 2 วัน 1 คืน ชมวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน เป็นชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ล่องเรือเพื่อไปงามหอยปากเป็ด แล้วนำมาทำ “ผัดเผ็ดหอยปากเป็ด” ชมวิธีทำ “ฝัดหมี่น้ำเชี่ยว” และไฮไลท์เลยก็คือ “ข้าวเกรียบยาหน้า” มีของฝากที่ขึ้นชื่อในสมัยเด็กๆ ก็คือ “ตังเมกรอบ”

รายละเอียดทริป

พาทุกท่านไปที่ “ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว” ชุมชนเปรี้ยวๆที่จะพาคุณเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวของคุณไปตลอดกาล ชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่อง 2
ศาสนา 3 วัฒนธรรม ไทย พุทธ มุสลิม วัฒนธรรมที่อยู่รวมกันได้อย่างลงตัว
Highlights:

  •  ล่องเรืองมหอยปากเป็ด
  •  ปั่นจักรยานสูดโอโซน
  •  ลงมือทำข้าวเกรียบยาหน้า
  •  สานงอบร่วมกับชาวบ้าน ที่บ้านน้ำเชี่ยว
  •  ลิ้มรสเมี่ยงคำซ่ายแฮ่
  •  เที่ยวชมหาดทรายดำ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

06.00 น. นัดพบบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มีอาหารเช้าแจก)

10.00 น. ถึงชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว และเดินชมวิถีชีวิตบ้านน้ำเชี่ยว (ชม มัสยิด วัด ศาลเจ้า สานงอบ)

12.00 น. ทานมื้อเที่ยงที่ชุมชน ณ ศาลาริมน้ำ

13.00 น. ล่องเรือเพื่อไปงมหอยปากเป็ด ดูเหยี่ยวแดง ปลูกป่าชายเลน

15.00 น. กิจกรรมทำอาหารขึ้นชื่อ ข้าวเกรียบยาหน้า

16.00 น. พักผ่อน ณ โฮมสเตย์ที่ชุมชนจัดไว้ให้

17.00 น. เมนูยามเย็นบ้านน้ำเชี่ยว

19.00 น. ฟังเสียงนก รับลมเล เซมาดูดาว

วันที่ 2

05.30 น. ใส่บาตรรวมใจสไตล์บ้านน้ำเชี่ยว และไปสูดโอโซนที่สะพานวัดใจ

07.00 น. ทานอาหารมื้อเช้าที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

08.00 น. ดูวิถีชีวิตชาวประมงที่ “บ้านยายม่อม”

10.00 น. แวะชม “หาดทรายดำ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ราคา
10-200 คน คนละ 3440 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

  • ค่ารวมที่พัก 1 คืน
  • ค่ายานพาหนะ ไป-กลับ
  • ค่าอาหาร
  • ค่าประกันการเดินทาง

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393