ท่องเที่ยว Have Fun สีสันจันทบูร

ทริป 2 วัน 1 คืน

ทริปจันท์จี๊ดจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศเมืองจันท์พร้อมรับประทานอาหารแสนอร่อยจากวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นเลิศจากทะเลอ่าวคุ้งกระเบนและพาทุกท่านไปสนุกกับกิจกรรมการตกหมึก ขุดหอย แบบวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวจันทบุรี

รายละเอียดทริป

    สัมผัสวิถีริมน้ำชุมชนจันทบูร ตกหมึกในทะเลอ่าวไทยยามค่ำคืน กิจกรรมขุดหอยเป็ด เก็บหอยกระปุก สนุกกับหอยคาง ที่อ่าวคุ้งกระเบน ชมวิวที่สวยงาม ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน นั่งสามล้อเมืองจันท์ ชมเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม คล้องแม่กุญแจสัญลักษณ์แห่งการมาเยือน ณ จุดชมวิวเนินนางพญา เลือกซื้อของฝากของเมืองจันท์ตลาดผลไม้เนินสูง

Highlights:

  • กิจกรรมตกหมึกศึกอ่าวไทย เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ ประทับใจไม่รู้ลืม
  • กิจกรรมขุดหอย (หอยจ๋าพี่มาแล้ว)

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 ของการเดินทาง

13.00 น. นักท่องเที่ยวพร้อมกันที่สนามกีฬากลางจันทบุรีตรงข้ามขนส่งจันทบุรี

14.00 น. เดินทางไปชุมชนริมน้ำจันทบูรชมความงดงามของโบสถ์คาทอลิคที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพร้อมเลือกช็อปชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวจันท์

18.00 น. เดินทางถึงกรีนเบย์ แหลมเสด็จ รีสอร์ท ให้นักท่องเที่ยวเก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมกัน ณ ห้องอาหารกรีนเบย์ แหลมเสด็จ รีสอร์ท

19.00 น. นักท่องเที่ยวพร้อมกันที่หน้ารีสอร์ทเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมตกหมึกในทะเลอ่าวไทย พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ลิ้มรสเมนูหมึกกลางทะเลอ่าวไทย

21.00 น. เดินทางกลับจากทำกิจกรรมเพื่อเข้าที่พัก ณ กรีนเบย์ แหลมเสด็จ รีสอร์ท

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหาร กรีนเบย์ แหลมเสด็จ รีสอร์ท

08.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปทำกิจกรรมขุดหอยเป็ด เก็บหอยกระปุก สนุกกับหอยคาง ที่อ่าวคุ้งกระเบน

11.00 น. ออกเดินทางกลับจากอ่าวคุ้งกระเบน

12.00 น. เดินทางถึง กรีนเบย์ แหลมเสด็จ รีอสร์ท ให้ทุกท่านได้ทำภาระส่วนตัว และรับประทานอาหารกลางวันจากวัตถุดิบที่ทุกท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม ขุดหอย

13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เดินป่าศึกษาธรรมชาติไปตามสะพานไม้ ชมสัตว์ชายเลนนานาชนิด

14.30 น. ออกเดินทางสู่ เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม โดยรถสามล้อเมืองจันท์ นำทุกท่านรับลมเย็นๆ และเดินทอดน่องบนสะพานไม้ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล พร้อมนมัสการองค์เจดีย์ที่ตระหง่านอยู่กลางแหลม แลนด์มาร์กแห่งใหม่น่าเช็คอินในจังหวัดจันทบุรี

15.30 น. ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งภาคตะวันออก

16.30 น. นำทุกท่านไปชิม ช็อปและเลือกซื้อของฝากของเมืองจันท์นานาชนิด อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล พร้อมกับรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดผลไม้เนินสูง

17.00 น. ส่งทุกท่านพร้อมความสุข ความประทับใจ จากการเดินทาง และประสบการณ์อันเลิศล้ำ ณ สถานีขนส่งจันทุบรี (ถือเป็นการจบทริป)

ราคา
6 คน คนละ 4500 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

  • ค่ากิจกรรมที่อยู่ในโปรแกรม
  • ไกด์นำเที่ยว
  • ค่าอาหาร 2 มื้อ

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393